CENÍK-platnost od 27.4. 2022 do 30.6.2022 (datum je orientační a ceny můžou být upraveny dle situace na trhu) ceny jsou uvedeny včetně DPH

PLATEBNÍ KARTY NEPŘIJÍMÁME - PLATBA POUZE V HOTOVOSTI !

 

      HNĚDÉ UHLÍ: 

                      -kostka ...........................520,-/1q                                      

                      -ořech 1...........................505,-/1q                   

                      -ořech 2 ..........................495,-/1q

                      -brikety 4" německé.........626,-/1q 

      ČERNÉ UHLÍ:   

                      - černé uhlí ořech.............752,-/1q 

      

       skládání dopravním pásem ......................200,-

       doprava do 20 km a množství nad 15q je doprava zdarma 

       doprava nad 20km smluvní cena ..............25,-/1km

       množství do 15q se účtuje doprava   

          

      PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ - MĚKKÉ (BOROVICE)

      množství :      5,2 prms (prostorový metr sypaný).............5235,-

                            5,6 prms (prostorový metr sypaný).............5638,-   

                            -včetně dopravy do 20 km zdarma

                            Omlouváme se, dřevo bude k prodeji v létě roku 2022.                                   

                   

      VYVÁŽENÍ JÍMEK A SEPTIKŮ.................2500,-

      LIKVIDACE SUTI za 1 tunu...................424,-    /1tuna ( kusy velikost do 30 cm)  

      PŘISTAVENÍ KONTEJNERU cca 4t..........2500,-   včetně likvidace suti a dopravy do 10 km

      PÍSEK ZÁSYPOVÝ 0/45.........................100,-   /1tuna +dopravné

      PÍSEK 0/4 BETONÁŘSKÝ.......................295,-   /1tuna +dopravné

     

      KAČÍREK 4/32 za 1 tunu....................335,-    /1tuna +dopravné

     

      KAČÍREK 32/80 za 1 tunu..................335,-    /1tuna+dopravné

     

      Drť 4/8 za 1 tunu.............................745,-     /1tuna+dopravné

 

      Štěrkodrť 0/63 za 1 tunu..................417,-     /1tuna+dopravné