CENÍK-platnost od 1.7. 2021 do 30.9.2021 (datum je orientační a ceny můžou být upraveny dle situace na trhu) ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

HNĚDÉ UHLÍ      -kostka ........................... 432,-/1q                                      

                         -ořech 1...........................418,-/1q                   

                         -ořech 2 ..........................401,-/1q

                         -brikety 4" německé.........470,-/1q 

                         - černé uhlí ořech.............499,-/1q 

                         - skládání dopravním pásem ......................200,-

                         -doprava do 20 km a množství nad 15q je doprava zdarma 

                        -doprava nad 20km smluvní cena ...............20,-/1km

                         -množství do 15q se účtuje doprava             

 PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ - MĚKKÉ   1prms(prostorový metr sypaný)..............871,-                                          

                                                                          -včetně dopravy do 20 km zdarma

                                                                         -vozí se volně ložené 5,2 nebo 5,6 prms

VYVÁŽENÍ JÍMEK A SEPTIKŮ...................2500,-

LIKVIDACE SUTI za 1 tunu.......................424,- /1tuna ( kusy velikost do 30 cm)  

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU  cca 4t..........2300,- včetně likvidace suti a dopravy do 10 km

PÍSEK za 1 tunu.......................................295,-  /1tuna +dopravné

Kačírek za 1 tunu....................................295,-    /1tuna +dopravné