CENÍK-platnost od 1.10. 2019 do 31.12.2019 (datum je orientační a ceny můžou být upraveny dle situace na trhu) ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

HNĚDÉ UHLÍ      -kostka ........................... 422,-/1q                                      

                         -ořech 1...........................404,-/1q                   

                         -ořech 2 ..........................376,-/1q

                         -brikety 4" německé.........485,-/1q 

                         - černé uhlí ořech.............589,-/1q 

                         - skládání dopravním pásem ......................290,-

                         -doprava do 20 km a množství nad 15q je doprava zdarma 

                        -doprava nad 20km smluvní cena ...............20,-/1km

                         -množství do 15q se účtuje doprava             

 PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ - MĚKKÉ   1prms(prostorový metr sypaný)..............1265,-                                          

                                                                          -doprava do 20 km zdarma

                                                                         -vozí se volně ložené 5,2 nebo 5,6 prms

VYVÁŽENÍ JÍMEK A SEPTIKŮ...................2500,-

LIKVIDACE SUTI za 1 tunu.......................484,- /1tuna ( kusy velikost do 30 cm)  

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU  cca 4t..........2200,- včetně likvidace suti a dopravy do 10 km

PÍSEK za 1 tunu.......................................230,-  /1tuna +dopravné

Kačírek za 1 tunu....................................193,-    /1tuna +dopravné